Archiv

Zemřel britský lingvista Geoffrey Leech, čestný doktor UK

Dne 19. srpna 2014 zemřel nečekaně emeritní profesor Lancaster University Geoffrey Leech, který se nesmazatelně zapsal do vývoje současné lingvistiky.