Zemřel britský lingvista Geoffrey Leech, čestný doktor UK

Dne 19. srpna 2014 zemřel nečekaně britský lingvista Geoffrey Leech, FBA (*16. 1. 1936), emeritní profesor Lancaster University, který se nesmazatelně zapsal do vývoje současné lingvistiky.

Geoffrey Leech se autorsky podílel na gramatikách spojených s vývojem korpusů a korpusové lingvistiky a na vytváření samotných korpusů. Vedle dalších gramatických prací a studií z oblasti korpusové lingvistiky je Leech znám především jako autor prací sémantických, stylistických, pragmatických i mnoha jiných.

Geoffrey Leech významně přispěl k rozvoji české lingvistiky a anglistiky, zejména pražské, a to nejen po odborné stránce, ale i díky úzkým osobním vztahům. Při příležitosti stého výročí založení pražské anglistiky mu byl z podnětu Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK udělen 17. května 2012 Univerzitou Karlovou titul doctor honoris causa.

Dne 19. srpna zemřel britský lingvista Geoffrey Leech [Ústav anglického jazyka a didaktiky, 25. srpna 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK