Minulá volební období

POZVÁNKA – na 8. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 8. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 9. prosince 2004 ve 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu 7. jednání AS.

 3. Vyjádření AS FF UK k osvobození Miriam Jevíkové.

 4. Projednání návrhů nových akreditací (bakalářský SP logika, SO logika [prez. jednoobor. studium]; magisterský navazující SP logika, SO logika [prez. jednoobor. studium]). Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (bakalářský SP filologie, SO sinologie [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO sinologie [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO východoevropská studia se spec. [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO východoevropská studia se spec. [prez. jednoobor. studium], doktorský SP filologie, SO románské jazyky [prez., komb. studium], doktorský SP logika, SO logika [prez., komb. studium], doktorský SP historické vědy, SO pravěká a středověká archeologie [prez., komb. studium]; bakalářský SP politologie, SO politologie [prez. dvouobor. studium]).

 5. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS UK na FF UK.

  Protokol o výsledku 1. kola

  Protokol o výsledku 2. kola

  Protokol o výsledku 3. kola

  Zápis ze schůze dílčí volební komise FF UK pro volby AS UK dne 2.11.2004

  Zápis ze schůze dílčí volební komise FF UK pro volby AS UK dne 8.11.2004

 6. Stanovisko legislativní komise k usnesení AS FF UK č. 36/4.

 7. Harmonogram schůzí AS FF UK a PAS FF UK pro rok 2005.

 8. Podnět kol. Hrona k projednávání rozpočtu FF UK.

  Předkládání a schvalování rozpočtu na vybraných fakultách UK v Praze

  Dopis proděkanky

  Návrh usnesení

 9. Problematika fakultního webu.

 10. Hodnocení výuky studenty (podnět kol. Poláka)

  Výsledky studentského hodnocení kurzů

 11. Žádost prof. Gabrielové

 12. Projednání situace na oboru polonistika.

  Průvodní list proděkanky Králové

  Vyjádření doc. Gladkové

  Závěry ze schůzky proděkanky Králové se studenty polonistiky

  Informace o změnách v organizaci SZK, od proděkanky Králové

  Vyjádření děkana FF UK

  Druhý dopis V. Forkové

  Stav absolventů ÚSVS – doplnění materiálů z jednání v září

  Situace na polonistikách v ČR – doplnění materiálů z jednání v září

  Výňatek ze zápisu AS FF UK z dřívějšího jednání o stížnosti studentů polonistiky

 13. Různé.

Petr Zemánek

předseda