Volební období 2004-2006

Harmonogram jednání a zápisy

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Jednání AS se koná vždy druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy

2004

25. 3.

Program

Zápis

8. 4.

Program

Zápis

13. 5.

Program

Zápis

10. 6.

Program

Zápis

16. 9.

Program

Zápis

14. 10.

Program

Zápis

11. 11.

Program

Zápis

9. 12.

Program

Zápis

2005

13. 1.

Program

Zápis

10. 2.

Program

Zápis

10. 3.

Program

Zápis

14. 4.

Program

Zápis

12. 5.

Program

Zápis

9. 6.

Program

Zápis

22. 9.

Program

Zápis

4. 10.

Program

Zápis

10. 11.

Program

Zápis

8. 12.

Program

Zápis

2006

3. 1.

Program

Zápis

12. 1.

Program

Zápis

9. 2.

Program

Zápis

9. 3.

Program

Zápis

13. 4.

Program

Zápis

11. 5.

Program

Zápis

8. 6.

Program

Zápis

21. 9.

Program

Zápis

12. 10.

Program

Zápis

9. 11.

Program

Zápis

14. 12.

Program

Zápis