Dětská univerzita FF UK | ZS 2017/2018

zimní semestr 2017/2018

pondělí 16. 10. Odkud se vzaly pohádky? 3.–5. třída ZŠ
pondělí 23. 10. A co takový slovník?  6.–9. třída ZŠ
pondělí 30. 10. Piráti Jejího Veličenstva 3.–5. třída ZŠ
pondělí 6. 11. Čeština pod lupou  6.–9. třída ZŠ
pondělí 13. 11. Za tajemstvím lidské řeči 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 16. 11. Zvuky pravěku 3.–5. třída ZŠ
pondělí 20. 11. V kůži spisovatele 6.–9. třída ZŠ
středa 22. 11. Jak vznikl film. Napínavá cesta archeologií filmu 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 23. 11. Zvuky pravěku 6.–9. třída ZŠ
pondělí 27. 11. Jak vyzrát na anglická slovíčka? 6.–9. třída ZŠ
pondělí 4. 12. Etiketa pro chlapce i dívky 3.–5. třída ZŠ
středa 6. 12. Exkurze do světa českého animovaného filmu 6.–9. třída ZŠ
pondělí 11. 12. Žák jako učitel  6.–9. třída ZŠ
úterý 12. 12. Pověz mi to rukama 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 18. ledna 2018 Promoce DUNI všichni

 

Registrace na jednotlivé kurzy probíhá na e-mailu detskauniverzita@ff.cuni.cz.

podrobnosti k přihlašování

 

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během přihlášení dítěte na daný kurz.

 

Odkud se vzaly pohádky?

sofie_náprstkáč_bar

pedagog: PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: pondělí 16. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
Přednáška se interaktivním způsobem zabývá původem a původním významem nejznámějších lidových pohádek. Úvodem představí trojici známých pohádek – O Červené karkulce, O Jeníčkovi a Mařence a o Popelce; následná seminární část umožní dětským studentům na základě odborných folkloristických katalogů vyhledat původ a dozvědět se zajímavá fakta o historii jakékoli pohádky, na kterou si vzpomenou. Dětští studenti si mohou na seminární část přinést svojí oblíbenou pohádkovou knížku, tak aby ostatním usnadnili pochopení děje jimi vybrané pohádky.

 

A co takový slovník?

sofie_info_bar

pedagog: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav germánských studií
datum: pondělí 23. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
Workshop nenásilnou formou seznamuje žáky s druhy slovníků a učí je, jak je správně vybírat podle toho, co potřebujeme zjistit, a jak s nimi správně pracovat, aby jejich využití bylo efektivní. Jedná se o kombinaci výkladu/přednášky a praktického workshopu spojeného s ukázkami slovníků jednojazyčných i překladových, tištěných i elektronických. Workshop může obsahovat také hravou ukázku „staň se lexikografem“, při níž si žáci vyzkoušejí sestavení slovníkového hesla nebo soutěž dvou týmů s lexikografickou tématikou, dle časových možností.

 

Piráti Jejího Veličenstva

Sofie_15_4

pedagog: Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: pondělí 30. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
Přednáška hravou formou představí dobu Alžběty I. (1533–1603) a osobu nejslavnějšího anglického piráta Francise Drakea.

 

Čeština pod lupou

sofie_info_bar

pedagog: Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav Českého národního korpusu
datum: pondělí 6. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
Jaké je nejčastější české slovo? Používají některá slova častěji muži, nebo ženy? Kde v České republice neuslyšíte nikoho říct vokno? Liší se nějak význam slov statečný a odvážný? Který z českých spisovatelů si oblíbil slovo kočenka? Víte, že na všechny tyto otázky (a mnoho dalších) dokáže snadno a rychle odpovědět Český národní korpus a jeho bezplatné on-line nástroje? Přijďte se poučit i pobavit o češtině jinak a zjistěte, že čeština není jen pravopis!

 

Za tajemstvím lidské řeči

sofie_fonetická_bar

pedagogové: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. + Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
pořádající pracoviště: Fonetický ústav
datum: pondělí 13. 11.
čas: 15:00–16:30
kapacita: 24 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
Řeč je něco, co každodenně používáme, aniž bychom o tom museli moc přemýšlet. Prostě mluvíme. Děti se přesvědčí o tom, že řeč není tak jednoduchá, jak by se na první pohled – či poslech – mohlo zdát, a že skrývá spoustu zajímavých tajemství. Společně se na řeč podíváme z hlediska její tvorby i vnímání a především si s ní budeme různými způsoby hrát.

 

Zvuky pravěku

Sofie_15_3

pedagog: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii
datum: čtvrtek 16. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Celetná 20, 1. patro, m. č. 148
V úvodní přednášce představíme dětem život lidí v nejstarších obdobích pravěku a pokusíme se přiblížit jejich zvyky a také jejich hudbu, kterou v druhé části ještě více přiblíží členové hudební skupiny Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, s nimiž si děti „pravěké“ nástroje samy vyzkouší!

 

V kůži spisovatele

FF-9591-version1-sofie_cestina_small2

pedagog: MgA. Zuzana Pomykalová
pořádající pracoviště: Ústav české literatury a komparatistiky
datum: pondělí 20. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
V kurzu si děti vyzkouší několik cvičení tvůrčího psaní a zjistí, že psaní může být i zábava, ale také se dozví, že být spisovatelem neznamená jen umět psát, protože to jsme se koneckonců naučili všichni už v první třídě, a přesto není každý člověk spisovatelem. Navíc si vyzkoušíme své texty také prezentovat, tedy číst, protože i to ke spisovatelovu řemeslu patří. Stejně jako povídání o knížkách, které jsme četli. S sebou ať si děti vezmou čtenářský deník nebo si pro potřeby kurzu vytvoří seznam knížek, které přečetly.

 

Jak vznikl film. Napínavá cesta archeologií filmu

Sofie_15_5

pedagogové: Mgr. MgA Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D. + MgA. Jiří Forejt
pořádající pracoviště: Katedra filmových studií
datum: středa 22. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 429
Bylo, nebylo. Jednoho dne, pět let před koncem 19. století, dva bratři – August a Louis Lumiérové – vynalezli film. A o Vánocích roku 1895 první filmy promítli prvním divákům. Ti byli moc nadšení a film se během krátké doby prosadil po celém světě… Ne, ne, ne! Tak to nebylo! Tedy, trochu bylo. V tomto kurzu se vypravíme do doby před vznikem filmu a zjistíme, co vše se muselo stát, abychom dnes mohli chodit do kina. A kdo vydrží do konce, může si vyzkoušet naše optické prekinematografické aparáty!

 

Zvuky pravěku

Sofie_15_3

pedagog: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii
datum: čtvrtek 23. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Celetná 20, 1. patro, m. č. 148
V úvodní přednášce představíme dětem život lidí v nejstarších obdobích pravěku a pokusíme se přiblížit jejich zvyky a také jejich hudbu, kterou v druhé části ještě více přiblíží členové hudební skupiny Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, s nimiž si děti „pravěké“ nástroje samy vyzkouší!

 

Jak vyzrát na anglická slovíčka?

Sofie_translatologie

pedagogové: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D., Mgr. Jiřina Dunková
pořádající pracoviště: Ústav anglického jazyka a didaktiky
datum: pondělí 27. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16

Proč se některá slovíčka učí hůře a jiná lépe? A můžeme to sami ovlivnit? Kolik potřebujeme opakování, abychom si zapamatovali nové slovo? A co když nám ‚tradiční‘ učení slovíček zkrátka nevyhovuje? Můžeme si někdy vymyslet vlastní slovíčko? Jsou mezi slovy nějaké vztahy?

V tomto workshopu se žáci seznámí s praktickými aktivitami, které se opírají výzkum aplikované lingvistiky v oblastech výuky slovní zásoby, učebních stylů a neurolingvistiky. Seznámíme účastníky ‎s tím, jak se slovní zásoba ukládá v mozku, a jak co nejlépe zvýšit potenciál k učení nových lexikálních jednotek, neboli slovíček. Žáci si vše vyzkouší sami na sobě a řadu nových anglických slovíček se tak samozřejmě i naučí. Vstupní úroveň angličtiny minimálně A1+.

 

Etiketa pro chlapce i dívky

Sofie_15_2

pedagog: Mgr. Veronika Novotná
pořádající pracoviště: Katedra pedagogiky
datum: pondělí 4. 12.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
Žáci se seznámí se základy etikety. Naučí se základům slušného chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem. Kurz pomůže žákům rozvíjet jejich dobré vlastnosti a vytvářet u nich správné návyky chování.

 

Exkurze do světa českého animovaného filmu

Sofie_15_5

pedagogové: Mgr. MgA Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D. + Diana Cam Van Nguyen
pořádající pracoviště: Katedra filmových studií
datum: středa 6. 12.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 429
Asi všichni víme, jak vypadá animovaný film. Ale víte také, jak vypadal animovaný film před sto lety? Existoval vůbec? Možná víte, jak se animované filmy dělají dnes. Ale tušíte, jak se takový kreslený nebo loutkový film vyráběl dřív? A víte, že si ho můžete zkusit natočit doma v obýváku? Už jste někdy viděli nějaký dlouhý český animovaný film v kině? Pročpak jich vlastně vzniká tak málo a proč se jich dřív točilo víc? Víte, kdo byl Jiří Trnka a co nejraději provádějí Ptáci Koháci? To vše se dozvíte na našem kurzu. A navíc můžete sami zkusit animaci v naší dílně.

 

Žák jako učitel

Sofie_15_2

pedagog: Mgr. Jana Pálenská
pořádající pracoviště: Katedra pedagogiky
datum: pondělí 11. 12.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
Cílem přednášky je přiblížit žákům profesi učitele. První část přednášky bude probíhat ve formě diskuze na téma, jaké vlastnosti a dovednosti by měl mít učitel. Druhá část přednášky bude formou skupinové práce, kde si každá skupina nastuduje určité téma, které bude následně vyučovat ostatní spolužáky. Každý žák bude mít možnost stát se učitelem. Závěr přednášky bude zahrnovat sebereflexi a zpětnou vazbu.

 

Pověz mi to rukama

Sofie_postavicka_bar_web

 pedagog: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. + studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících
 pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících
 datum: úterý 12. 12.
 čas: 16:00–17:30
 kapacita: 20 dětí
 kategorie: 3.–5. třída ZŠ
 místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 423
Během přednášky se žáci hravou formou dozvědí, kdo jsou neslyšící lidé, jakým způsobem komunikují a jak vypadá jejich každodenní život. Budou mít také příležitost naučit se některé základní znaky z českého znakového jazyka.

 

Promoce DUNI

Sofi_0007_bar_web
datum: čtvrtek 18. ledna 2018
čas: 16:00–17:00
 místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 200
Slavnostní zakončení zimního semestru Dětské univerzity FF UK.