Přihláška

Jak se přihlásit?

1) Při přihlášení dítěte na první kurz vyplňte prosím závaznou přihlášku. Přihlášku lze vyplnit přímo v souboru nebo vytisknout a vyplnit ručně. Přihlášku můžete:

  • poslat poštou (Ondřej Crhák, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1),
  • přinést osobně na první kurz, jehož se dítě účastní.

Přihláška platí po celou dobu trvání projektu, pokud tedy budete mít zájem o účast i v dalších semestrech, není třeba přihlášku posílat znovu.

2) Na jednotlivé kurzy se přihlašuje zprávou na e-mail detskauniverzita@ff.cuni.cz.

Potřebné údaje jsou:

  • jméno dítěte
  • jméno zákonného zástupce
  • mobilní kontakt na zákonného zástupce
  • názvy vybraných kurzů

O úspěšném zapsání na kurzy budete obratem informování e-mailem.

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během přihlášení dítěte na daný kurz.

3) Na prvním kurzu, kterého se dítě zúčastní, obdrží index, do něhož si zapisují absolvované kurzy. Po absolvování pěti kurzů získává účastník nárok na symbolický diplom absolventa dětské univerzity, který předává na slavnostním setkání paní děkanka. Není nutné zúčastnit se všech pěti kurzů v jediném semestru.

 

Účast na jednotlivých kurzech je zpoplatněna částkou 150 Kč, která je vybírána oproti příjmovému dokladu na místě před konáním každého kurzu.