Přihláška

Jak se přihlásit?

Před začátkem každého semestru pošleme zaregistrovaným rodičům e-mailem zprávu s informací, kdy zveřejníme program (datum a čas). Po zveřejnění programu zpracováváme e-mailem došlé přihlášky chronologicky. Toto je nejspravedlivější systém, který jsme schopní zajistit. Kurzy vypisujeme zpravidla v září a únoru a zpravidla se rychle zaplní. Pokud se o nás dozvíte v průběhu semestru a máte o projekt zájem, napište nám, zařadíme vás na seznam kontaktů, kterým se příště včas ozveme.

1) Před účastí dítěte na prvním kurzu vyplňte prosím závaznou přihlášku do projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK. Přihlášku lze vyplnit přímo v souboru nebo vytisknout a vyplnit ručně. Přihlášku můžete:

  • poslat poštou (Tereza Šindelářová, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1),
  • přinést osobně na první kurz, jehož se dítě účastní.

Přihláška platí po celou dobu trvání projektu, pokud tedy budete mít zájem o účast i v dalších semestrech, není třeba přihlášku posílat znovu. Znovu ji vyplňte pouze v případě, že chcete aktualizovat kontaktní údaje.

2) Na jednotlivé kurzy se přihlašuje zprávou na e-mail detskauniverzita@ff.cuni.cz.

Potřebné údaje jsou:

  • jméno dítěte
  • jméno zákonného zástupce
  • mobilní kontakt na zákonného zástupce
  • názvy a data vybraných kurzů

O úspěšném zapsání na kurzy budete co nejdříve informováni e-mailem. Pokud už nebude místo, napíšeme vám, že jsme vás zařadili mezi náhradníky.

Před každým kurzem přichází rodičům ještě e-mailem připomenutí. Pokud se stane, že mail nedorazí, neznamená to, že se akce ruší. Všechny potřebné informace o místě a čase konání jsou zveřejněny na webu a platné, pokud e-mailem nebo telefonicky neinformujeme o změně. Pokud se na kurz, kam jste přihlášení, nemůžete dostavit, důrazně prosíme o to, abyste své děti odhlašovali a my mohli zajistit účast náhradníků.

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během přihlášení dítěte na daný kurz.

3) Na prvním kurzu, kterého se dítě zúčastní, obdrží index, do něhož se zapisují absolvované kurzy. Po absolvování pěti kurzů (napříč roky a semestry, není nutné splnit účast v pěti kurzech v jednom semestru) získává účastník nárok na symbolický diplom absolventa Dětské univerzity FF UK, který předává na závěrečném slavnostním setkání (tzv. promoci) na konci každého semestru pan děkan, nebo jeho zástupce.

 

Účast na jednotlivých kurzech je zpoplatněna částkou 150 Kč, která je vybírána oproti příjmovému dokladu (na vyžádání) na místě před konáním každého kurzu.