Sofiina letní škola 2014

Sofiina letní školaLetní škola proběhla ve formátu příměstského tábora během letních prázdnin 2014 (11.–13. srpna 2014) s kapacitou 30 dětí. Náplní bylo celkem 6 přednášek (vždy v rozsahu 180 min) pedagogů z FF UK, které proběhly hravou a zábavnou formou a byly spojeny s vyplňováním pracovních listů. Děti si tak nenásilnou formou osvojily základy a principy vědecké práce.

Naším cílem bylo poskytnout dětem možnost vyzkoušet si spolupráci nad odbornými úkoly, zkoumat pod vedením odborníků zajímavé problémy z různých oborů a podívat se do míst, která by jinak neměly možnost navštívit.
Přednášky garantovaly ústavy a katedry FF UK (Český egyptologický ústav FF UK, Katedra filmových studií FF UK, Ústav pro klasickou archeologii FF UK) a Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK a uskutečnily se nejen na FF UK, ale i v prostorách spolupracujících institucí.

mhmp LogolibBAREVNE Logo_Prirodovedci_CMYK-01 002098 -Radio_Junior-Z-RGB

 

Sofiina letní škola 2014

Jak se dělá fakulta?
přednášející: Ing. Jiří Gregor (proděkan pro rozvoj FF UK)
datum: 11. srpna 2014
Na úvod letní školy se seznámíme se zázemím fakulty resp. vysoké školy. Ukážeme si, že podmínky pro výuku a bádání, které se jeví při pohledu zvenčí jako přirozené a samozřejmé (tedy že škola stojí, světlo svítí, voda teče, topení hřeje a počítače fungují), zas až tak samozřejmé nejsou. Prohlédneme si velkou aulu, knihovnu a také prostory, které nejsou běžně přístupné.
Jeden den na stavbě pyramid ve starém Egyptě
přednášející: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D., Mgr. Veronika Dulíková (Český egyptologický ústav FF UK)
datum: 11. srpna 2014
Přeneseme se do časů stavitelů pyramid ve starověkém Egyptě. Poznáme, co Egypťané jedli, jaké plodiny pěstovali a jaká zvířata chovali. Seznámíme se s hieroglyfickým písmem a zkusíme si napsat krátký text. Povíme si o rozvinuté řemeslné výrobě, díky níž vznikala keramika i nádherné sochy, a budeme se věnovat stavbě pyramid, chrámů i obytných domů. Připomeneme si, že Egypťané věřili v posmrtný život a svět zaplnili mnoha bohy, kteří jim pomáhali překonávat úskalí okolníhoprostředí.
Jak se dělá film?
přednášející: Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. (Katedra filmových studií FF UK)
datum: 12. srpna 2014
Zavítáme do prostor kina Ponrepo, které sídlí v historicky cenném refektáři staroměstského Konviktu. Seznámíme se s vybranými tématy fenoménu kinematografie a vyzkoušíme si sami, jak se rodí některé animační techniky. Pořádáno ve spolupráci s Národním filmovým archivem.
Odpoledne s archeologií
přednášející: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK)
datum: 12. srpna 2014
Odkud víme, jak se dřív dělaly různé věci a jak lidé žili tak dávno, že se není koho zeptat? Co se děje s dávno ztracenými nebo zahozenými věcmi? Mohou vyprávět příběhy z doby, kdy vznikly, a kdo a jak je donutí mluvit? Odpoledne v Archeoparku Liboc nám přiblíží práci archeologů v terénu i v laboratoři, vyzkoušíme si způsoby hledání v zemi ukrytých předmětů, základy pečlivé dokumentace vykopávek, rekonstrukci keramických nádob a „čtení“ nálezů. Pořádáno ve spolupráci s Archaia, o.p.s.
Praha alchymistická
přednášející: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK)
datum: 13. srpna 2014
Chcete se na chvíli stát alchymisty? Rádi byste našli a možná i oživili Golema? Víte, co doktoru Faustovi slíbil ďábel, a prodali byste mu za to svou duši? To vše a ještě více se dozvíme během exkurze po místech spjatých s alchymií a historií přírodních věd. Soutěžní formou si zopakujeme znalosti z dějin přírodních věd a v laboratoři Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si demonstrujeme experimenty, které připomínají pokusy alchymistů na pražském dvoře Rudolfa II. a z nichž některé budeme mít příležitost si sami vyzkoušet. Pořádáno ve spolupráci s Přírodovědci.cz.
Jak se dělá rádio?
přednášející: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
datum: 13. srpna 2014
Prohlédneme si zázemí vybraných studií Českého rozhlasu, zjistíme, jak vznikají rubriky Rádia Junior, a staneme se součástí odpoledního živého rozhlasového vysílání.