Hledá se Sofie LS 2013/2014

letní semestr 2013/2014

1. a 2. dubna 2014 Univerzita, to je, když…
8. a 9. dubna 2014 Jak se dělá divadlo?
15. a 16. dubna 2014 Znakuji, znakuješ, znakujeme.
22. a 23. dubna 2014 Ozvěny hudební vědy
26. dubna 2014 Nahrávání Sofiiny znělky
29. a 30. dubna 2014 Za tajemstvím lidské řeči
6. a 7. května 2014 Za krásami Prahy magické
20. a 21. května 2014 Oživlé znaky a podoby egyptských bohů
27. a 28. května 2014 Jak se našim prababičkám a pradědečkům žilo před sto lety
3. června 2014 Gaudeamus igitur

Univerzita, to je, když… Sofi_0007_bar_web
pedagogové: Mgr. Jakub Jareš, Mgr. Veronika Jáchimová
pořádající pracoviště: Archiv UK
datum: 1. a 2. dubna 2014
Co je to vlastně univerzita a co do ní patří? Kdy a kdo ji založil? Kdo je její „pan ředitel“ a proč nosí ten červený kabát? To jsou otázky, na které se vydáme hledat odpovědi do Karolina, samotného centra univerzity. Děti se prostřednictvím hraných scének seznámí s dějinami univerzity a jejími významnými postavami, formou her a soutěží se naučí rozpoznávat například insignie jednotlivých fakult.

Jak se dělá divadlo?
Sofie_divadloweb
pedagog: Mgr. Petr Christov, Ph.D.
pořádající pracoviště: Katedra divadelní vědy FF UK
datum: 8. a 9. dubna 2014
Při komentované prohlídce některé z pražských divadelních budov se děti setkají s divadlem zepředu i zezadu, zevnitř i zvenčí. Dozvíme se, kde a jak vzniká divadelní představení, kdo ho vytváří a co všechno je k tomu potřeba.

Znakuji. Znakuješ. Znakujeme. FF-9591-version1-sofie_cestina_small2
pedagog: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., a studenti oboru Čeština v komunikaci neslyšících
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
datum: 15. a 16. dubna 2014
Tato přednáška dětem představí vybrané zajímavosti ze života lidí, kteří neslyší. Naučíme se několik znaků z českého znakového jazyka, vyzkoušíme si odezírání, komunikaci s tlumočníkem nebo „tiché tleskání“.

Ozvěny hudební vědy
sofie_hudebni_bar
pedagog: doc. PhDr. Eduard Douša, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav hudební vědy FF UK
datum: 22. a 23. dubna 2014
Hudební věda není jen vážným bádáním o symfoniích, ale zabývá se i folklórem, etnickou hudbou nebo jazzem. Poslechneme si ukázky, seznámíme se se základními muzikologickými pojmy a ukážeme si, jak je možné hudbu zapisovat. Provázet nás bude uznávaný hudební skladatel, který komponuje i pro děti.

Nahrávání Sofiiny znělky sofie_hudebni_bar
vedoucí dětského pěveckého sboru Svítání: Mgr. Tereza Bystřická
hudba: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., text: PhDr. Eliška Baťová
datum: 26. dubna 2014

Za tajemstvím lidské řeči sofie_fonetická_bar
pedagog: doc. Radek Skarnitzl, Mgr. Pavel Šturm, Mgr. Lenka Weingartová
pořádající pracoviště: Fonetický ústav FF UK
datum: 29. a 30. dubna 2014
Řeč je něco, co každodenně používáme, aniž bychom o tom museli moc přemýšlet. Děti se přesvědčí o tom, že řeč není tak jednoduchá, jak by se na první pohled či poslech mohlo zdát, a že skrývá spoustu zajímavých tajemství. Společně se na řeč podíváme z hlediska její tvorby i vnímání a především si s ní budeme různými způsoby hrát.

Za krásami Prahy magické
Sofi_0005_bar_web
pedagogové: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D., PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav pro dějiny umění FF UK.
datum: 6. a 7. května 2014
Víte, proč se Praze říká magická? Kteří panovníci se zasloužili nejvíce o její rozkvět? Že Praha nebyla původně jedno město? A kolik má vlastně Praha věží? Nejen toto se dozvíme při netradiční procházce po Kampě a okolí Čertovky spojené s návštěvou běžně nepřístupných prostor Malostranské mostecké věže.

Oživlé znaky a podoby egyptských bohů
Sofi_0004_bar_web
pedagog: doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav FF UK
datum: 20. a 21. května 2014
V rámci této přednášky děti poznají základní funkce znaků hieroglyfického písma a zásady staroegyptského způsobu zobrazování bohů a bohyní. Některé získané znalosti si pak budou moci prakticky ověřit kreslením a malováním.

Jak se našim prababičkám a pradědečkům žilo před sto lety
FF-9591-version1-sofie_historie_small2
pedagogové: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českých dějin FF UK
datum: 27. a 28. května 2014
Tato přednáška přiblíží dětem přístupnou formou meziválečnou československou republiku s důrazem na dějiny každodennosti a kulturní dějiny.

Gaudeamus igitur Sofi_0007_bar_web
datum: 3. června 2014
Po absolvování všech přednášek nás čeká slavnostní ukončení a předání diplomů účastníkům dětské univerzity.