Fakulta

Pražské centrum židovských studií

Pražské centrum židovských studií bylo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze založeno počátkem roku 2012. Centrum vytváří interdisciplinární platformu zaměřenou na studium a zkoumání židovské tematiky v oblasti historie, literatury, filosofie, náboženství, jazyka, umění a kultury. Důraz je kladen na specifika středoevropského regionu se zvláštním zřetelem ke kulturní paměti města Prahy. Centrum vytváří prostor pro sjednocení výukových a badatelských aktivit na poli židovských studií, které Filozofická fakulta Univerzity Karlovy dlouhodobě iniciuje a podporuje.

Centrum si klade za cíl navazovat a posilovat spolupráci s českými i zahraničními odborníky a institucemi na poli židovských studií a zároveň vytvářet tematickou poznatkovou základnu sloužící akademické i širší veřejnosti. Výstupy vědecko-výzkumné činnosti realizované v rámci Centra jsou prezentovány prostřednictvím konferencí či workshopů a připravovaných publikací.

Zahraničním studentům nabízí Pražské centrum židovských studií program Prague Jewish Studies, který probíhá jak během semestru, tak v rámci letní školy.

Více informací se dozvíte na webových stránkách