Katedry, ústavy a další pracoviště

Sbírka odlitků antické plastiky

Historicky významná Sbírka odlitků antické plastiky FF UK dnes obsahuje na 550 sádrových kopií slavných i méně známých děl řeckého a římského sochařství, jejichž originály se nacházejí ve velkých evropských muzeích (Paříž, Řím, Neapol, Drážďany, Vídeň, Londýn). Ucelená kolekce přehledně dokumentuje vývoj jedné z nejzásadnějších etap světového výtvarného umění, její nejstarší položky pocházejí z 2. poloviny 18. století ze šlechtických kolekcí antik.

Starší část sbírky vznikala jako studijní pomůcka pro žáky někdejší kreslířské školy založené Společností vlasteneckých přátel umění (dnešní Akademie výtvarných umění) a ovlivnila tak několik generací českých malířů i sochařů. Největší část sbírky nicméně vznikla rozsáhlými nákupy v těsné návaznosti na založení Stolice pro klasickou archeologii (dnešního Ústavu pro klasickou archeologii) na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě v roce 1872. Její nejslavnější éra je pak spojena s osobností prof. Wilhelma Kleina, který úzce spolupracoval s Josefem Václavem Myslbekem na řadě dodnes uznávaných rekonstrukcí.

Až do konce 50. let minulého století byla vystavena v prostorách Klementina, její část posloužila jako kulisa slavného filmu Císařův pekař, pak se však její osudy zkomplikovaly – dnes je z velké části zpřístupněna badatelům, studentům i široké veřejnosti v rámci dvou velkých expozic – „Okouzleni antikou“ na zámku Duchcov a v Galerii antického umění v Hostinném.

Více informací se dozvíte na webových stránkách http://antika.ff.cuni.cz/