Struktura a historie

Psychologické poradenské centrum FF UK

Trápí Vás nějaký z uvedených problémů:

 • Je pro Vás obtížné osvojit si vysokoškolský způsob studia ?
 • Máte potíže se soustředit na učení, trápí Vás předzkoušková tréma a stres?
 • Máte problémy se sebeprosazením?
 • Vadí vám, že si nerozumíte s rodiči, v partnerských či přátelských vztazích?
 • Nacházíte se v krizovém žívotním období?
 • Máte obtíže s návykovými látkami, sami nebo ve svém okolí?
 • Máte nějaké jiné osobní těžkosti?

Možná Vám můžeme poskytnout podporu, radu, pomoc…

Jsou Vám k dispozici odborné psychologické služby, které poskytuje Psychologické poradenské centrum FF UK v Praze při katedře psychologie FF UK. Tato psychologická pomoc je zcela důvěrná a bezplatná jak pro studenty, tak zaměstnance fakulty. Je poskytována týmem odborníků, kteří se specialuzují na řešení různých obtíží.

Několik informací o poradně:

 • Práce Psychologické poradny pro vysokoškoláky při katedře psychologie UK FF kontinuálně pokračuje od r.1988, kdy poradna jako jedna z prvních v republice vznikla. V roce 2011 rozšířila své služby i prostory fungování a změnila se v Psychologické poradenské centrum FF UK v Praze. V současné době každoročně poskytuje odbornou psychologickou pomoc cca 400 studentům.
 • Poradna spolupracuje s obdobně koncipovanými poradnami u nás i v zahraničí (např. 1. LF UK v Praze, Informačním centrem Univerzity Karlovy, psychologickými poradnami v Bratislavě, Regensburgu aj.)

Poradenské centrum nabízí zejména:

 • psychologické poradenství, psychoterapeutickou péči;
 • krizovou intervenci;
 • poradenství  pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální studijní plán pro studenty);
 • poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům
 • sociální poradenství;
 • personální a kariérové poradenství;
 • interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci);
 • poradenství pro pracovníky FFUK i dalších částí UK, jejich rodinné příslušníky;
 • poradenskou činnost pro mimofakultní veřejnost.

Více informací na webu Psychologického poradenského centra FF UK v Praze.