Fakulta

Mezinárodní sinologické centrum

Mezinárodní sinologické centrum při Karlově univerzitě podporuje Ťiang Ťing-kuova (Chiang Ching-kuova) nadace pro mezinárodní akademickou výměnu (CCK-F) se sídlem v Taipei na Taiwanu. Bylo zřízeno r. 1997 z iniciativy tehdejšího prezidenta CCK-F, význačného kulturního antropologa, prof. Li Yih-yuana. Prvním ředitelem Centra byl v letech 1997–2001 prof. Oldřich Král. Od podzimu 2002 je ředitelkou centra prof. Olga Lomová. Za dobu své existence centrum uspořádalo 11 mezinárodních workshopů a konferencí, desítky přednáškových pobytů a přispělo na publikaci mnoha titulů sinologické literatury.

Vedle pražského centra CCK-F zřizuje ještě Interuniversity Sinological Centre při Harvardově univerzitě a Asia-Pacific Centre for Chinese Studies při Čínské univerzitě v Hong Kongu. Centrum působí na bázi tříletých cyklů. Jeho program vypracovává ředitel a schvaluje dozorčí rada nadace, které je každoročně předkládána závěrečná zpráva.

Hlavním posláním Centra je podpora sinologie jako akademické disciplíny zaměřené na různé aspekty čínského jazyka, dějin a kultury s cílem přispívat k rozvoji tohoto oboru na Univerzitě Karlově i v širším regionu a v celoevropském měřítku. Regionální programy podporuje v rámci Centra realizovaný projekt tzv. Východoevropského regionálního výboru (Eastern European Regional Committee).

Více informací se dozvíte na webových stránkách.