Fakulta

Kampus Hybernská

Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. Vznikl s cílem vytvořit centrum kultury, inovací, vědy a vzdělávání. Je určen pro setkávání studentů, umělců, vědců, výzkumníků, kreativců a inovátorů s občanskou veřejností a aplikační sférou hlavního města Prahy.

V lednu 2021 přešel Kampus na základě nově uzavřeného partnerství s Magistrátem hlavního města Prahy z péče Filozofické fakulty UK na celou Univerzitu Karlovu. V lednu 2021 byl společně Magistrátem hlavního města Prahy a Univerzitou Karlovou založen zapsaný ústav Kampus Hybernská.

Komplex budov na adrese Hybernská 4 je naplňován činností obou spolupracujících subjektů – městem a univerzitou založeným zapsaným ústavem Kampus Hybernská a strategickým univerzitním projektem Hyb4City. Zapsaný ústav se soustředí na kulturně-kreativní a komunitní dění a plynule navazuje na dosavadní charakter akcí, jako jsou koncerty, divadlo, čtení, výstavy a festivaly.

Projekt Hyb4City se zaměřuje na aktivity směřující k inovacím, praktickému využití a prezentaci vědeckých výstupů výzkumných týmů UK a jejich partnerů z řad pražské akademické komunity.

Program obou subjektů je koncipován v češtině i v angličtině.

Specifickým úkolem Kampusu Hybernská je realizace tzv. třetí role univerzity, přičemž jde o transfer vědeckých poznatků, výsledků výzkumu a vzdělávání směrem k široké veřejnosti.

V objektu se nachází kavárna Hlína s útulným dvorkem a zelení, Galerie HYB4, Bílá galerie HYB4, nahrávací studio Wombat, galerie Artivist Lab, Jan Čejka Gallery, Knihovna věcí a Studentský dům, o který se stará platforma Studentská Hybernská. V neposlední řadě zde najdete HYB4 cirkulární dílnu a také HYB4 čítárnu, jejíž program vytváří redakce společensko-kulturního magazínu revue Prostor.

KAMPUS HYBERNSKÁ, z. ú., staví svoji aktivitu na těchto pěti pilířích:

  • školství
  • kultura
  • cirkulární ekonomika
  • občanské vzdělávání
  • odpovědný přístup k zacházení s majetkem nám svěřeným

Hyb4City

Strategický univerzitní projekt Hyb4City se zaměřuje na oblast výzkumu, inovací a transferu poznatků a technologií. Řízení projektu je svěřeno univerzitnímu Centru pro přenos poznatků a technologií UK. 

Tým Hyb4City je otevřen spolupráci na programové nabídce se všemi fakultami a součástmi Univerzity Karlovy, s dalšími organizacemi akademické sféry i s externími partnery z řad firem, veřejného i neziskového sektoru. Organizuje řadu diskusních setkání, panelů, vědeckých výstav, mezifakultních soutěží nebo kurzů, a to jak v češtině, tak v angličtině. Zaměřuje se na žáky a studenty, doktorandy, výzkumníky, inovátory, umělce, vývojáře a svým programem hodlá oslovit občany města, akademickou obec univerzity i odbornou a širokou veřejnost.

Kontakty

adresa: Hybernská 4, Praha 1 | mapa

kontaktní e-mail:  info@kampushybernska.cz

telefon: +420 778 965 077

dotazy ohledně možnosti konání akcí směřujte na e-mail: produkce@kampushybernska.cz

hyb4_cerna