Minulá volební období

POZVÁNKA – na 6. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 6. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 14. prosince 2006 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu ze 4. zasedání AS FF UK dne 12. 10. 2006

 3. Schválení zápisu z 5. zasedání AS FF UK dne 9. 11. 2006

 4. Rezignace člena PAS a doplňující volba

 5. Změna Statutu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Poznámky k harmonizaci Statutu FF UK se Statutem UK

  3. Přehled změn

  4. Statut FF UK

  5. Zápis ze schůzky legislativní komise

 6. Návrh na dodatečné vypsání oborů v přijímacím řízení na akademický rok 2007/2008

  1. Průvodní dopis děkana

 7. Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

 8. Podnět kol. Chromého: Stipendia do USA

 9. Informace o prominutí poplatků za prodlouženou dobu studia

 10. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Milan Lyčka