Minulá volební období

POZVÁNKA – na 11. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 11. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 10. května 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Projednání návrhu zápisu z 10. zasedání AS FF UK

 3. Projednání žádostí o prodloužení a rozšíření akreditací SP a SO

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Přehled předložených žádostí o akreditaci

  3. Tabulka žádostí o prodloužení akreditací na dostudování pro magisterské SP a SO

  4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu čeština v komunikaci neslyšících o studijní obor čeština v komunikaci neslyšících (prezenční jednooborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu čeština v komunikaci neslyšících o studijní obor čeština v komunikaci neslyšících (prezenční dvouoborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu logika o studijní obor logika (prezenční dvouoborové studium)

  7. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor italianistika (studium prezenční jednooborové a v kombinaci)

  8. Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu informační studia a knihovnictví mezi FF UK a Vyšší odbornou školou informačních služeb (Praha 4, Pacovská 350)

 4. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2006

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

  3. Struktura hospodářského výsledku roku 2006

  4. Tabulkové přílohy

  5. Stanovisko hospodářské komise k Výroční zprávě o hospodaření FF UK za rok 2006

 5. Návrh novelizace Volebního a jednacího řádu ASFFUK

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Návrh novelizace VJŘASFFUK

  3. Stanovisko legislativní komise k předložené novelizaci

 6. Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Pravidla pro přiznávání stipendií na FFUK

  3. Komentář k návrhu

  4. Stanovisko legislativní komise k předloženému návrhu

 7. Změna vnitřního mzdového předpisu UK (pod bodem 15 odkázané webové stránky)

 8. Návrh na zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií UK (pod bodem 16 odkázané webové stránky)

 9. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda