Minulá volební období

POZVÁNKA – na 1. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 1. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 13. dubna 2006 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /2. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 1. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Volba předsedy AS FF UK
 3. Volba předsednictva AS FF UK
 4. 4. Podnět kol. Chromého
 5. Volba zástupců AS FF UK ve fakultních komisích (ediční, etická, hospodářská, knihovní, legislativní, pro vědu, stipendijní, studijní, zahraniční, inventarizační, náhradová)
 6. Projednání akreditací

  • Seznam akreditací
 7. Různé
  • Zápis z posledního jednání AS FF UK volebního období 2004-2006

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.
Poznámka 2:
Program proděkana pro rozvoj přislíbil pan děkan dodat 6.3.2006.

Petr Zemánek
předseda