Minulá volební období

Zápis z jednání PAS, konaného dne 3.11.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Přítomni: Herman, Hon, Kalivoda, Volná
Omluven: ZemánekSestavení programu nadcházejícího zasedání AS
PAS sestavilo program pro příští zasedání AS na základě došlých podnětů a těch bodů z minulých jednání, které dosud nebyly projednány z toho důvodu, že minulá jednání senátu přestala být v určitém okamžiku usnášeníschopná
Vzhledem k rezignaci kol. Chamonikolase na funkci člena AS a vzhledem k nejednoznačné dikci Volebního a jednacího řádu AS FF UK ohledně náhradníků, kteří na čas přestali být členy akademické obce, PAS pověřilo kol. Kalivodu, aby zaslal předsedovi legislativní komise UK dr. Stašovi dotaz týkající se interpretace platného předpisu.
V souvislosti s prosbou doc. Putny, aby jednání o sloučení ÚČLLV a CKOM bylo odloženo až na další jednání, se PAS shodlo na tom, že není za daných okolností vhodné tak učinit. Jednak proto, že na prosincovém zasedání bude AS volit kandidáta na funkci děkana FF, jednak proto, že by senát takovým krokem jednal podle dvojího metru vzhledem k dosavadním jednáním o CKOM: stejně jako se jednalo v září za neúčasti děkana prof. Vacka, může se jednat i teď bez účasti doc. Putny. Tím spíš, že stanoviska zainteresovaných stran ke kauze jsou známa, a CKOM má navíc vedle doc. Putny jistě k dispozici i jiného člena, který by mohl za jeho nepřítomnosti stanovisko CKOM reprezentovat a hájit.
PAS se také shodlo na tom, že stanovisko dr. Glance k procesu přípravy akreditací slavistických oborů dá členům senátu na vědomí prostřednictvím e-mailu.Vyhlášení voleb do AS FF UK pro období 2006-2008
PAS navrhlo následující termíny pro nadcházející volby do AS:
1. kolo: 12. 12. 2005
2. kolo: 14. 12. 2005
3. kolo: 4.-5. 1. 2006
Jak patrno, rozhodlo se PAS navrhnout pro první dvě kola voleb pouze jednodenní termíny, a to proto, že dvoudenní činnost volební komise není přiměřená tradičně nízké účasti v těchto kolech voleb.
PAS se zároveň rozhodlo oslovit senátory a požádat je, aby přijali kandidaturu do volební komise pro tyto volby.Reakce na podnět doc. Kováře
PAS pověřil předsedu Zemánka, aby v souvislosti s podnětem doc. Kováře k platovým výměrům oslovil děkana prof. Vacka.Zápis z příštího zasedání AS
PAS se dohodlo, že zápis z příštího jednání AS zajistí kol.VolnáZapsal: Hon (s omluvou za opožděné vyhotovení)Kontrolovali: Kalivoda, Volná