Minulá volební období

POZVÁNKA – na 22. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 22. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 9. března 2006 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /2. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 22. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z 21. jednání AS FF UK
 3. Důvodová zpráva AS FF UK k rozhodnutí neopakovat volby pro období 2006-2008

  Vyjádření kol. Chromého

  Návrhy usnesení (dr. Maiello)
 4. Zpráva o činnosti AS FF UK za období březen 2005 – únor 2006
 5. Schválení návrhu personálního složení Vědecké rady FF UK (dodatek)

  Návrh členů VR FF UK

  Životopisné údaje:
  Prof. Krčmová
  Prof. Hilský
  Doc. Fiala
 6. Vyjádření AS FF UK k návrhu na proděkany (dodatek)

  Proděkan pro informační zdroje (program)

  Proděkan pro rozvoj FF UK (program)

  Životopisné údaje:
  Ing. Jiří Gregor
  Mgr. Albert Kubišta, Ph.D.
 7. Výroční zpráva FF UK za rok 2005

  Průvodní dopis

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.
Poznámka 2:
Program proděkana pro rozvoj přislíbil pan děkan dodat 6.3.2006.

Petr Zemánek
předseda