Volební období 1998-2000

Zápis o výsledku voleb v kurii akademických pracovníků

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Zápis o výsledku voleb do AS FF UK v kurii akademických pracovníků

Voleb do kurie učitelů a vědeckých pracovníků AS FF UK, které se konaly ve dnech 11. a 12. ledna 2000, se z 562 oprávněných voličů zúčastnilo 255 voličů, tj. 45,37 %. Všechny odevzdané hlasy byly platné.

Výsledné pořadí získaných hlasů a počet hlasů

1. Prof. Dr. Josef Opatrný, 148

2. PhDr. Zuzana Jettmarová, 121

3. RNDr. Petr Boschek, 120

4. PhDr. Jan Kalivoda, 116

5. Doc. Dr. Vlastimil Zuska, 113

6. PhDr. Wolf B. Oerter, 110

7. Doc. Dr. Anna Housková, 101

8. Doc. Dr. Jarmila Gabrielová, 97

9. PhDr. Hana Gladková, 95

10.-11.PhDr. Ivana Ebelová, 94

10.-11.PhDr. Eva Kašparová, 94

12. Dr. Jiří Musil, 93

13.-14.Doc. Tomáš Kulka, PhD., 91

13.-14.Mgr. Martin Sekera, 91

15. Giorgio Cadorini, 89

16. Doc. PhDr. Jana Králová, 80

Náhradníci:

17. Martin Humpál, Ph.D., 74

18. RNDr. Vítězslav Švejdar, 70

19. Mgr. Marie Svobodová, 69

20. Mgr. Simona Kolmanová, 65

21. PhDr. Richard Růžička, 63

Do AS FF UK nebyly zvoleny:

22. Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc., 55

23. PhDr. Eva Věšínová-Kalivodová, 52

P. Trantina, M. Popelka, P. Zemánek

členové volební komise AS FF UK

Jiří Homoláč

předseda volební komise AS FF UK

V Praze dne 12. 1. 2000