V Praze proběhl již třetí velký protest vysokých škol organizovaný iniciativou Hodina pravdy

Iniciativa ocenila snahu ministra školství o zvýšení rozpočtového podílu určeného na vzdělávání, které je jedinou zárukou budoucí prosperity, a apeluje na urychlené řešení problému na vládní úrovni. „Za největší úspěch považuji to, že na akci vystoupili nejen kolegové a kolegyně z humanitních a sociálních fakult, jako to bylo u první akce, ale i z přírodních a technických oborů, lékařských nebo uměleckých fakult. Ukázali jsme, že problém je daleko širší,” shrnuje akci dr. Jakub Izdný, jeden z organizátorů Hodiny pravdy a akademik z Ústavu českých dějin FF UK.

Součástí akce Kolaps systému bylo rozeslání dopisu voleným zástupcům obou komor Parlamentu ČR, kteří byli vyzváni apelovat na vládu. Vysoké školy stojí před dalšími důležitými jednáními, do kterých vstupují i odborové organizace a akademické senáty. „Doufáme, že včerejší akce jasně ukázala, že je situaci třeba neodkladně řešit. Pravděpodobně to bude ještě dlouhá cesta. My jako Hodina pravdy hodláme dál pokračovat ve svých akcích, dokud důslednější institucionální financování nepřinese VŠ vzdělávání tolik potřebnou stabilitu a předvídatelnost,” uzavírá Jakub Izdný.


Související články