Mezifakultní workshop „NEBoj se spolupráce“ se zaměří na téma dočasného využití nákladového nádraží Žižkov

Zajímá vás tvorba veřejného prostoru, iniciativa Nový evropský Bauhaus a netradiční akce v ulicích? Máte rádi výzvy a volnější výuku? Přijďte si vyzkoušet mezioborovou spolupráci na workshop, který se bude konat 17.–28 června 2024 a je otevřen všem studujícím napříč fakultami a ateliéry. Registrovat se můžete pomocí formuláře nejpozději do 28. května.

Druhý ročník workshopu, který spolupořádají FF UK, ČVUT a UMPRUM, navazuje na projekt uměleckého výzkumu území kolem Nákladového nádraží Žižkov realizovaného v rámci kreativní laboratoře UMlab v zimním semestru 2023/2024. Během desetidenního intenzivního workshopu se seznámíte s konceptem Nového evropského Bauhausu a zdokonalíte schopnost pracovat v mezioborovém týmu. Letošní ročník se zaměří na téma „dočasné využití“ a řešit se bude na reálném příkladu prostoru nákladového nádraží Žižkov. Zadání bude připraveno ve spolupráci s IPR Praha a UMČ Praha 3.

V úvodu workshopu proběhnou seznamovací přednášky expertů na městské inovace a udržitelný městský rozvoj, městskou mobilitu, energetiku či digitalizaci. Následně budete v mezioborových týmech pracovat na návrhu interaktivních exponátů či dočasných instalací ve veřejném prostoru, které podpoří zapojení místní komunity do řešení výzev Prahy v oblasti udržitelného rozvoje. V závěru workshopu proběhne komorní konference pro vzájemné nasdílení myšlenek a představ.

Účastníci si odnesou novou zkušenost s mezioborovou spoluprací, kterou využijí ve své praxi, mnoho užitečných kontaktů a podnětů k zamyšlení. Studující FF UK budou oceněni 3 kredity za absolvování volitelného předmětu, do kterého budou zapsání po závazné registraci na workshop. Předmět není potřeba zapisovat předem, uznání probíhá zpětně.

Pro bližší informace kontaktuje Michaelu Slussareff (michaela.slussareff@ff.cuni.cz) za FF UK nebo Barboru Hejtmánkovou za ČVUT (barbora.hejtmankova@cvut.cz).


Související články