Děkanka Eva Lehečková se stala Top ženou Česka v oblasti veřejné sféry

V úterý 19. března 2024 vyhlásily Hospodářské noviny výsledky každoroční ankety „Top ženy Česka” oceňující výrazné osobnosti působící v oblasti managementu, podnikání a veřejné sféry. Vítězkou poslední jmenované kategorie se pro rok 2024 stala děkanka Filozofické fakulty UK Eva Lehečková. Porota vyzdvihla její způsob řízení FF UK po tragických událostech v prosinci 2023.

Dvacetičlenná odborná porota sestavená ze zástupců veřejné sféry, byznysu a vedení redakce HN udělila ocenění ve třech kategoriích TOP podnikatelka roku, TOP manažerka roku a TOP žena veřejné sféry ženám, které „se nebojí měnit pravidla hry a ukazují, že změna je možná a důležitá. Jejich příběhy jsou zdrojem inspirace, ukazují nám, že i tváří v tvář velkým výzvám můžeme najít sílu k překonání překážek.”

V předešlých letech získaly titul Top ženy Česka ve veřejné sféře soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová či prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.

Paní děkanka Lehečková od počátku svého mandátu s velkou energií a odhodláním rozvíjí nejen svěřenou instituci, ale také potenciál jejích studujících i zaměstnankyň a zaměstnanců. Udělené ocenění je skvělým a patřičným oceněním její práce. Je mi ctí mít takovou ženu v čele jedné z našich fakult,“ pogratulovala děkance Evě Lehečkové k ocenění rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Proděkanování s Evou je náročnou cestou, ale osobně jsem za ni nesmírně vděčná. Její příklad nám každodenně ukazuje, že i v náročných situacích je možné si zachovat laskavé srdce a vnímavost k druhým. I v ty nejpochmurnější dny neztrácí svou optimistickou náladu a víru, že společnými silami můžeme zvládnout úplně všechno,“ říká členka týmu Evy Lehečkové, proděkanka pro vnější vztahy FF UK Michaela Slussareff.

Vyhlášení ankety provázela konference zaměřená na rozvoj leadershipu, která proběhla 19. března 2024 pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Eva Lehečková zde hovořila o propojení humanitních oborů s byznysem a jejich schopnosti reagovat na aktuální potřeby trhu práce.

Anketu TOP ŽENY Česka vyhlašují Hospodářské noviny každoročně od roku 2006. Klade si za cíl zviditelnit úspěšné ženy v soukromé i veřejné sféře, otevírat otázku rovných pracovních příležitostí a pojmenovávat specifické podmínky či překážky, kterým ženy čelí na rozhodujících pozicích.

Vážím si toho, že porota uděluje vedle cen pro manažerky a podnikatelky roku i ocenění v kategorii veřejná sféra, a přispívá tak i k propojování odbornic/žen z různých prostředí. Tyto ceny jsou pochopitelně z podstaty individuální, ale můj vděk jde i v této chvíli za mým kolegiem a za všemi, kdo přispívají k obnově fakultního života. Zároveň ocenění vnímám jako zasloužené zviditelnění Filozofické fakulty, toho, čemu se věnujeme, a naší roli ve společnosti,“ říká k ocenění Eva Lehečková.

Foto: Libor Fojtík, Hospodářské noviny


Související články