Jazykové centrum FF UK nabízí široký výběr kurzů na letní semestr 2023/2024

Jazykové kurzy v rámci celoživotního vzdělávání jsou určené pro studující a zaměstnané na UK i členy klubu Alumni za zvýhodněnou cenu. U kurzů pro pokročilé jsou připravené online orientační testy pro ověření úrovně.

Pro podrobné informace použijte odkaz v názvu kurzu nebo navštivte web Jazykového centra FF UK.

Kurzy pro začátečníky

Španělština A1.1 (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)

Latina. Kurz pro začátečníky (1×2 hodiny týdně, 10 týdnů)

Kurzy němčiny pro falešné začátečníky a mírně pokročilé

Němčina A2 (2×2 hodiny týdně, 13 týdnů – intenzivnější kurz)
Němčina B1.2 (2×2 hodiny týdně, 13 týdnů – intenzivnější kurz)
Němčina B1.2 (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – pomalejší kurz)

Francouzština A1.2 (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)

Ruština A1.2 (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)
Ruština B1.2 (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)

Španělština A1.2 (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)
Španělština B1.2 (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)

Latina. Kurz pro mírně pokročilé (1×2 hodiny týdně, 10 týdnů)

Kurzy procvičování gramatiky:

Němčina – procvičování gramatiky (A2/B1)  (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)
Němčina procvičování gramatiky (B2/C1) (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)

Kurz německé konverzace a specializované kurzy

Mluvíme německy bez zábran (1×60 min. týdně, 15 týdnů)
Němčina – kurz pro studenty a pracovníky vyjíždějící do německy mluvících zemí (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)
Němčina – překladatelský seminář (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)

Latina. Četba a srovnávání různých latinských překladů Nového zákona (1×2 hodiny týdně, 10 týdnů)


Související články