Medievisté z FF UK navštívili partnerskou univerzitu v St Andrews

Nejstarší univerzita ve Skotsku přivítala 10 studentů a 8 vyučujících z FF UK a FHS UK na workshopu s názvem „Medieval Explorations“, který se konal 23.–25. května 2023. Setkali se na něm medievisté různého zaměření, aby sdíleli svůj výzkum i své zkušenosti a vzájemně se inspirovali do dalších projektů.

Zúčastnění latináři, bohemisté, anglisté, literární historici i lingvisté se učili zejména využívat moderní technologie při vlastní badatelské činnosti i následné popularizaci kulturního dědictví středověku. Součástí programu byla nejen práce s cennými rukopisy, listinami a starými tisky v univerzitní knihovně, ale také modelování z plastelíny.

Vzájemně obohacující spolupráce se bude dále rozvíjet.


Související články