Zapojte se do akce „Překladatelé na FF UK“

Druhý ročník akce se uskuteční 20. června 2023 od 18 hodin v Kampusu Hybernská. Během večera mohou pedagogové, studenti a zaměstnanci fakulty představit jak svá nově publikovaná díla, tak chystané a rozpracované překlady. Program bude zaměřený na překlady poezie, prózy či esejů, nikoli na překlady odborných textů.

V průběhu večera každý překladatel stručně představí překládané dílo a přečte úryvek z překladu, případně i kus originálu. Celková délka vystoupení je max. 8 minut.

Překladatelé na FF UK, kteří dosud publikovali své překlady knižně nebo časopisecky a mají zájem se zúčastnit, se mohou přihlašovat na e-mailové adrese: prekladatele@ff.cuni.cz.

Organizátorkami akce jsou doc. Sylva Fischerová z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, dr. Anežka Charvátová z Ústavu translatologie FF UK a Terezie Límanová z Jazykového centra FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK