Absolventka translatologie na FF UK Barbora Černá získala ocenění Prix Gallica

Ocenění obdržela za diplomovou práci „Kvalita amatérského a profesionálního překladu filmových titulků“. Vedoucí práce byla dr. Jovanka Šotolová z Ústavu translatologie FF UK.

Práce pojednává o problematice kvality audiovizuálního překladu v amatérském a profesionálním prostředí, kterou zkoumá na základě empirického výzkumu na dvou filmech: Dokud nás svatba nerozdělí (2017) a Bídníci (2019).

Ze závěrů práce mimo jiné vyplývá, že kvalita překladu měla vliv na celkový dojem a porozumění prvního filmu, jenž byl založen na dlouhých dialozích, vtipech a slovních hříčkách a kde byl rozdíl v kvalitě profesionální a amatérské verze markantnější.

U druhého filmu, v němž hrála větší roli vizuální stránka a rozdíl v kvalitě amatérských a profesionálních titulků byl méně propastný, ovlivnily titulky pouze porozumění dílčích částí filmu, ale nikoli jeho celkové vyznění.

Mimo tři hlavní ceny byla udělena ještě tři čestná uznání, z nichž jedno získala také absolventka translatologie Barbora Načeradská za diplomovou práci „Multimodalita při simultánním tlumočení (případová studie na francouzsko-českém materiálu)“, kterou vedla prof. Ivana Čeňková z Ústavu translatologie FF UK.

Prix Gallica uděluje asociace Gallica sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny v České republice. Ocenění se předávalo ve středu 15. března v rámci oslav Dnů frankofonie ve Francouzském institutu v Praze.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK