Zlaté promoce Filozofické fakulty UK se budou konat 20. května

Promoval/a jste v roce 1973 a chtěl/a byste se zúčastnit slavnostního připomenutí 50 let od toho významného okamžiku? Ozvěte se nám na e-mail vaclav.kriz@ff.cuni.cz.

Zlaté promoce pro absolventy z roku 1973 se budou konat ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 560/5, Praha 1) v rámci Dne s Univerzitou Karlovou. Přesný čas bude ještě upřesněn. Ceremoniál bude trvat přibližně hodinu.

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK