Do konce února je možné podávat nominace na Cenu Jana Palacha 2022

Cena Jana Palacha je oficiální ocenění pro student(k)y a absolvent(k)y Filozofické fakulty UK. Cena se uděluje za:

  • vynikající samostatnou publikační činnost (včetně překladů),
  • mimořádný vědecký přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce,
  • mimořádný vědecký přínos v průběhu doktorského studia (tedy například i za vynikající disertační práci),
  • výraznou společenskou, kulturní či sportovní aktivitu zvyšující prestiž fakulty nebo
  • prokázání mimořádných lidských a charakterových vlastností ve výjimečných situacích.

Cena bude udělena za práci dokončenou (v případě závěrečných prací: obhájenou; v případě ročníkových prací: odevzdanou; v případě prací určených ke zveřejnění: publikovanou) anebo počin vykonaný v době studia a zároveň v kalendářním roce 2021. Návrhy mohou podávat všichni členové akademické obce fakulty, a to do 28. 2. 2022. Podrobnosti najdete zde.


Související články