Vědci z FF UK převzali prestižní ceny Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR

Ve čtvrtek 30. září 2021 předalo Francouzské velvyslanectví v prostorách Francouzského institutu vědecké ceny mladým talentovaným výzkumníkům z českých univerzit a výzkumných institucí. Doktorand Ústavu translatologie FF UK Mgr. Michal Zahálka obdržel Cenu Jacquese Derridy, dr. Jan Koura z Ústavu světových dějin FF UK zvláštní cenu platformy CEFRES.

První místo Ceny Jacquese Derridy, udělované v oblasti společenských a humanitních věd, získal Mgr. Michal Zahálka za výzkum v rámci připravované disertační práce Český jevištní alexandrin aneb Francouzské veršované drama 17.–19. století v českých překladech od počátků dodnes.

Dr. Jan Koura převzal zvláštní cenu platformy CEFRES za odborný článek roku v humanitních vědách s názvem A Prominent Sky: Mehdi Ben Barka, Czechoslovak Intelligence, and Eastern Bloc Espionage in the Third World during the Cold War v časopise Intelligence and National Security.

Francouzské velvyslanectví v ČR udělilo vědecké ceny celkem v sedmi kategoriích. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 71 uchazečů, velvyslanectví nakonec ocenilo 23 z nich.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK