Vyšel český překlad knihy brazilského spisovatele Reginalda Prandiho Ukradený déšť a jiné příběhy z Amazonie

Knihu přeložili studenti portugalistiky a lusobrazilských studií na Ústavu románských studií FF UK pod vedením dr. Šárky Grauové. Výtvarný doprovod připravili studenti ateliéru ilustrace doc. Juraje Horvátha na Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Vyprávění z brazilské Amazonie je pozváním do duchovního světa jejích obyvatel. Religionista Reginaldo Prandi v ní tlumočí příběhy, které kolují mezi místními – ať už jde o dávné indiánské mýty, které dávají nahlédnout, jak si domorodí obyvatelé vysvětlují svět, lidové pověsti, ve kterých se mísí původní kultury s kulturou evropských dobyvatelů, i příběhy o neúctě, s jakou civilizace založená Evropany zachází s přírodou této stále málo známé oblasti. Součástí knihy je také slovník reálií amazonského světa.

Nápad na překlad celé knihy se zrodil na překladové dílně v listopadu 2019. Skupina studentů a absolventů pak pokračovala s přípravou publikace také po dobu lockdownu. Během pravidelných on-line schůzek se jim povedlo vyřešit otázky ohledně překladu amazonských reálií i domorodých zvyků a českého stylového vyjádření mýtů a pověstí.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK