Vyhlášení 19. kola soutěže Grantové agentury UK pro rok 2022

Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na Univerzitě Karlově.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 1. 10. 2021.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 20. 10. 2021. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK. Podrobnější informace k soutěži jsou k dispozici na webu UK.

K soutěži bude uspořádán informační seminář, a to dne 6. 10. 2021 od 17:30 do 19:30. Seminář se bude konat on-line prostřednictvím aplikace Teams, pro připojení ke schůzce prosím využijte tento link.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Lenka Prasličáková (linka 321) a Monika Sechovcová (linka 397). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se můžete obracet na ně.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK