VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 8. 7. 2021 – Katedra tělesné výchovy / Job offer from 8 July 2021 – Department of Physical Education

Č.j.: UKFF/308753/2021

English see below

Katedra tělesné výchovy

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: tělesná výchova a sport
Platová třída: L1
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru TV
 • předchozí pedagogická činnost v oblasti TV a sportu
 • sportovní všestrannost výhodou – např.: plavání, kondiční posilování, zdravotní posilování, badminton, tenis, míčové hry
 • organizační a komunikační schopnosti
 • angličtina nebo němčina na konverzační úrovni
 • znalost práce s PC

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021
Termín přihlášky: 13. 8. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

Department of Physical Education 

Job title: Assistant Professor  – Lector
Field and specialization: physical education and sport
Expected salary/job rank: L1 level
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job requirements:

 • university diploma in field of physical education
 • previous experience of teaching in field of physical education and sport
 • interest in sport in general is advantage – for example.: swimming, fitness and health exercises, badminton, tennis, ball games
 • organizational and communication skills
 • English or German at conversational level
 • good user knowledge of PC

Expected starting date: October 1, 2021
Application deadline: August 13, 2021  

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV
 • Employment history of teaching
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.