Kandidátkou na příští děkanku FF UK se stala Eva Lehečková

Akademický senát Filozofické fakulty UK ve čtvrtek 10. června 2021 v prvním kole zvolil kandidátkou na funkci děkanky filoložku z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK Mgr. Evu Lehečkovou, Ph.D. Podporu jí vyjádřilo 24 senátorů. Jejím protikandidátem byl doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., zástupce ředitele Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, který ve volbě získal 7 hlasů.

Rozhodnutí Akademického senátu FF UK nyní posoudí rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Pokud rektor rozhodnutí senátu přijme, nastoupí nová děkanka do funkce na začátku února 2022 a v úřadu setrvá do konce ledna 2026.

Profil vítězné kandidátky na funkci děkanky FF UK Evy Lehečkové a její programové priority jsou k dispozici na tomto odkaze. Ladislav Stančo nabídl vizi, jež je ke zhlédnutí zde.


Související články