Filozofická fakulta UK se zapojuje do kampaně „Česko svítí modře“

Platforma Naděje pro Autismus pořádá od roku 2014 celorepublikovou osvětovou kampaň „Česko svítí modře“ s cílem zvýšit povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Zapojené instituce nasvítí své budovy modrou barvou z 2. na 3. dubna.

Kampaň začíná 2. dubnem, který OSN v roce 2007 vyhlásila jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Letošní ročník kampaně se tematicky zaměřuje na materiály, které mají veřejnosti a osobám s poruchou autistického spektra usnadnit komunikaci a zajistit lidem s PAS odpovídající přístup – jde o „Průkaz osoby s PAS“ a „Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra“.

Šíření povědomí o těchto materiálech má pomoci zejména lidem, kteří v rámci své profese přicházejí do styku s lidmi s autismem a jejich rodinami – tedy zdravotníkům, úředníkům nebo například policii. Průkaz osoby s PAS totiž umožňuje rychlé prokázání diagnózy poruchy autistického spektra, Komunikační soubor pak obsahuje jasný návod pro bezproblémovou komunikaci s osobami s PAS.

Klíč pro komunikaci s osobou s autismem

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK