Cenu Jana Palacha letos získaly dvě laureátky

Ocenění získala dr. Františka Schormová z Ústavu anglofonních literatur a kultur a Monika Matoušková, doktorandka z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Cenu vědkyním ve čtvrtek 15. dubna 2021 udělil na on-line zasedání Vědecké rady FF UK děkan fakulty doc. Michal Pullmann.

Fakultní cena se každoročně uděluje studentům a absolventům za vynikající závěrečné práce a projekty. Děkan Filozofické fakulty UK se ji tento rok rozhodl rozdělit mezi dvě laureátky.

Dr. Františka Schormová cenu získala za disertační práci African American Poets Abroad: Black and Red Allegiances in Early Cold War Czechoslovakia, jejímž vedoucím je doc. Justin Quinn.

Mgr. Monika Matoušková, jejíž práci vedl doc. Peter Pavúk, ocenění získala za diplomovou práci s názvem The Use of Symbols in Minoan and Mycenaean Iconography.

Podrobnosti připravujeme.


Související články