Vyšel katalog open access časopisů FF UK

Katalog Journals 2021/2022 představuje v anglickém jazyce celkem 16 fakultních odborných časopisů, které vycházejí v režimu open access a jejichž elektronická vydání jsou volně ke stažení ve formátu PDF pro všechny čtenáře. 

Kromě základních charakteristik, anotací a odkazů na weby časopisů nechybí v katalogu přehled odborných online databází, v nichž jsou jednotlivá periodika pravidelně hodnocena a zpřístupněna.

Mezi oficiální fakultní OA časopisy se od ročníku 2020 zařadilo tradiční germanistické periodikum Brücken, nyní publikující dvě čísla ročně. Časopis Litteraria Pragensia byl v roce 2020 přijat do databází Scopus (dále jsou excerpovány Časopis pro moderní filologii, Estetika, Linguistica Pragensia, Slovo a smysl a Svět literatury) a CEEOL. Časopis Linguistica Pragensia je nadále zařazen do procesu hodnocení v čekací databázi Web of Science. Do Directory of Open Access Journals (DOAJ) přibylo v roce 2020 periodikum Studia Ethnologica Pragensia.

Katalog Journals 2021/2022  slouží zároveň jako praktický rozcestník na detailní weby časopisů, které jsou strukturovány s ohledem na archiv článků volně dostupných pod licencí CC BY-NC-ND 2.0. Archiv jednotlivých čísel také odkazuje do centrálního Digitálního repozitáře UK, kde bylo ke konci roku 2020 zpřístupněno již přes 2200 jednotlivých článků. Weby periodik poskytují kompletní informační servis o redakcích časopisů, kontaktech a požadavcích na technické parametry rukopisu pro autory, kteří chtějí v časopisech publikovat. Zájemce o koupi tištěné verze časopisu pak stránky odkazují do fakultního e-shopu.

Katalog si můžete prolistovat zde.

 

Odkazy:

Journals 2021/2022 (ke stažení v PDF)

Vydavatelství FF UK

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK