Výzva pro Mgr. a Ph.D. studenty – stipendia na výzkum v rámci projektů SVV

Děkan FF UK informuje o možnosti zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do projektů Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV).

V rámci soutěže SVV získala FF UK letos prostředky na 7 velkých výzkumných projektů, které společně zastřešují všechny základní součásti FF UK. Projekty budou realizované Mgr. a Ph.D. studenty FF UK za odborného dohledu akademických a vědeckých pracovníků FF UK. Za řízení a odbornou realizaci projektu odpovídá Rada příslušného projektu SVV v čele s hlavním řešitelem projektu.

Studenti se na realizaci projektu podílejí většinou svým dílčím výzkumným záměrem, jehož výsledkem je publikační výstup, anebo se do projektu zapojují prostřednictvím dílčích prací na výzkumu a přípravě výstupů. Za výzkumné a vědecké aktivity v rámci projektů SVV je studentům udělováno stipendium dle čl. 6 Stipendijního řádu UK.

Podrobnější informace o možnosti zapojení naleznete zde.


Související články