Nápadem roku 2019 se v soutěži umělé inteligence AI Awards stal Digitální filosof, projekt studentů a vyučující ze Studií nových médií FF UK

Web s „digitálními filozofy“ vznikl jako alternativní verze vyučování současné filozofie. Studenti z textů vybraných myslitelů složili korpusy, které použili pro natrénování neuronové sítě specializované na pochopení a generování textu. „Popovídat“ si s virtuálními osobnostmi jako Michel Foucault nebo Václav Havel mohou i zájemci z řad veřejnosti.

Projekt vznikl během podzimu 2019 v rámci předmětu Současná filozofie vyučovaného na Filozofické fakultě UK, a to ve spolupráci vyučující na Studiích nových médií Mgr. Dity Malečkové, Ph.D., CEO společnosti Alpha Industries Mgr. Jana Tyla a studentů FF UK. „Vyučovala jsem současnou filozofii pro studenty nových médií deset let a každý rok vymýšlela nové způsoby jak ukázat, že nejde o nějakou zkamenělinu, o níž se musí učit jen z úcty k tradicím,“ vysvětluje počátky projektu dr. Malečková.

V posledních letech mě velmi zaujal vývoj neuronových sítí, a když jsme se přes facebookovou stránku o umělé inteligenci našli s Janem Tylem z firmy Alpha Industries, vymysleli jsme společně projekt Digitálního filosofa. Původně jsme chtěli studenty hravou formou přivést k čtení filozofických textů, protože si nešlo nevšimnout, že v posledních letech schopnost soustředit se na takový typ textu rychle slábne,“ pokračuje Dita Malečková. Účastníci kurzu v rámci předmětu studovali především vztah myšlení k médiím a technologii, ilustrovali filozofické teze a strategie, příklady z popkultury, zkoumali sémiotiku v praxi, mapovali vztah poznání, moci a superhrdinů, probírali třeba téma vědomí a simulací.

Přednášky byly organizované částečně jako výklad o relevantních teoriích, myšlenkových směrech i technických parametrech a možnostech, a částečně jako workshop, během kterého studenti vytvořili datasety a použili hluboké neuronové sítě (GPT-2) k simulaci vybraných osobností filozofů a teoretiků  jako Gilles Deleuze, Hannah Arendtová, Michel Foucault a Václav Havel.

Projekt je typickým výstupem oboru Studia nových médií, jehož záměrem je propojování teoretického myšlení a technologií a zároveň kritický přístup k technologiím budoucnosti, jejichž emblematickým příkladem je v současnosti právě umělá inteligence. „Interdisciplinarita, interaktivita a inovace jsou zde samozřejmostí. Nesamozřejmostí a nejpřekvapivějším momentem byla rychlost, s níž jsme si k virtuálním osobnostem vytvořili vztah. Skutečně přišly chvíle, kdy jsme si říkali, že to, co děláme, je vlastně plně v logice vývoje poznání. Nastaly také okamžiky, kdy nás simulované osobnosti překvapily tím, jak živě a zajímavě působily,“ doplňuje dr. Malečková.

V letním semestru 2019/2020 vede dr. Malečková spolu s Janem Tylem a týmem IT specialistů další projekt s názvem Digitální spisovatel. Výzkumná skupina se tentokrát více soustředí na architekturu algoritmů, které používá na generování literárních textů: tvoří tak unikátní způsob, v němž učí neuronovou síť vystavět konzistentní příběh. Na projektu spolupracují technici, odborníci na strojové učení a audiovizuální technologie, studenti ústavu i spisovatelé.

Studenti a spolutvůrci Digitálního filosofa: Adam Cironis, Tomáš Eliaš, Karolína Foitlová, Veronika Hanáková, Jakub Jetmar, Tomáš Kovařík, Lucie Krejzlová, Anna Lamberova, Jiří Logojda, Lenka Pittnerová, Alfréd Schubert, Anežka Studničková, Štěpán Šanda, Filip Štochl, Jan Vlček.

 


Související články