Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy přijímá nové členy

Zahajovací zkoušky a předzpívání do Sboru UK proběhnou 12. a 19. února, první zkouška do Orchestru UK se koná 12. února. Zájemci se mohou přihlašovat na e-mail: info@sboraorchestruk.cz.

Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy je soubor studentů a absolventů, kteří reprezentují univerzitu při slavnostních příležitostech v ČR i v zahraničí.

Zkoušky sboru obvykle probíhají ve středu mezi 17–19 hodin v Charvátově sálu na III. interní klinice 1. LF UK a VFN. Zkoušky orchestru pak ve středu od 19.15 do 21.15 hodin ve Vencovského aule na VŠE.

Podrobnější informace o souboru jsou dostupné na webových stránkách.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK