V prosinci začne platit nový Knihovní a výpůjční řád UK. Přinese elektronickou registraci a další změny

Od neděle 1. 12. 2019 vchází v platnost Opatření rektora č. 36/2019 – Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jeho plné znění najdete na webu Univerzity Karlovy i na webu Knihovny FF UK. Opatření přináší mnoho dílčích změn a naváže na něj i změna fakultního předpisu.

Hlavní změnou je jednotná registrace uživatelů, kteří při registraci v knihovně kterékoliv fakulty budou nově mít automaticky platnou registraci i ve všech knihovnách Univerzity Karlovy.

Nový bude i samotný způsob registrace: pro studenty a zaměstnance UK již nebude nutné podepisovat papírové přihlášky, vše bude probíhat elektronickou formou. Externí uživatelé se pak budou moci registrovat pouze v Knihovně Jana Palacha a Knihovně Celetná.

Dojde také ke změnám v limitech počtu výpůjček (viz přílohu č. 2 Opatření rektora) a v ceníku poplatků (viz přílohu č. 4 Opatření rektora).


Související články