FF UK ve spolupráci s Université Toulouse – Jean Jaurès hostí interdisciplinární workshop

Výzkumu strukturálních proměn středověké krajiny a venkovských sídlišť se bude věnovat workshop „European transformation of settlement pattern in archaeological and written sources (11th–14th ct.)“, který pořádá Ústav pro archeologii FF UK.

Příspěvky přednesou archeologové a historici z Francie, Itálie, Německa, Polska a České republiky. Součástí bude také prohlídka vybraných archeologických lokalit.

Workshop se koná 7.–8. listopadu ve Šporkově paláci, Hybernská 3 (podkroví). Jednacími jazyky jsou francouzština a angličtina, tlumočení nebude zajištěno. Řešit se budou dílčí úkoly projektu KREAS. Podrobnější informace o přednáškách jsou k dispozici v programu. Kontaktní osobou je dr. Tomáš Klír.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Program

Leták


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK