Odborná pracoviště Filozofické fakulty UK se již pošesté zapojí do Mezinárodního dne archeologie

Celodenní festival přednášek, workshopů a dalších aktivit, které veřejnosti představí archeologické obory, proběhne v areálu pražského Karolina v sobotu 19. října 2019 od 10.00 do 16.00 hod.

Z pracovišť Filozofické fakulty UK se na společném programu Mezinárodního dne archeologie podílejí Ústav pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Český egyptologický ústav a Ústav etnologie. Jejich stanoviště najdou návštěvníci v areálu Filozofické fakulty UK, Celetná 20.

Dětští i dospělí zájemci se seznámí s prací archeologů a antropologů a nahlédnou do života v pravěku, středověku a také egyptském a evropském starověku. Prakticky si budou moci vyzkoušet řadu zaniklých řemesel či práci s dobovými nástroji nebo vyslechnout již tradiční Archeologické jednohubky – pětiminutové tematické přednášky, u nichž udrží pozornost i nejmenší děti. Dospělým návštěvníkům je pak určen diskuzní panel „Potřebujeme archeologii? K úloze archeologie ve společnosti“. Letošní novinkou je velká komentovaná módní přehlídka oděvů pravěku, starověku a středověku.

Archeologický výzkum, archeologická laboratoř, dokumentace kostrového hrobu, originály a repliky keramiky, nástrojů a zbraní, kovárna, pravěká kuchyně, textilní workshop, antická herna, římská vyzbroj a výstroj, straroegyptské hry, mumifikace, ukázky 3D tisků, nemocné kosti – na to vše se může těšit každý, kdo Mezinárodní den archeologie na Filozofické fakultě UK navštíví.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Kontaktní osoba pro média:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Miroslav.Popelka@ff.cuni.cz
221 619 731, 731 840 335

Událost na Facebooku
Sestřih loňského ročníku

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK