Katedra estetiky FF UK pořádá přednášku odborníka na filmová studia Timothyho Corrigana

Emeritní profesor T. Corrigan z University of Pennsylvania vystoupí 30. října na Filozofické fakultě UK s přednáškou „Popisování filmu“. Ta je součástí nového cyklu Prague Aesthetics Lectures, jenž vznikl s cílem představit akademické obci nejzajímavější výzkumy v oblasti současné filozofické estetiky.

V přednášce bude prof. Corrigan hovořit o popisování filmu jako o tvořivém, divácký prožitek proměňujícím setkání. V rámci výkladu využije současné teorie popisu, které vztáhne na diváctví jako na slovní a psané přivlastnění si či znovuvytvoření filmových obrazů. Přednáška bude probíhat v angličtině bez tlumočení v hlavní budově FF UK v místnosti 200 od 16:00 hodin.

Timothy Corrigan je autorem řady knih, jako Nový německý film: Vysídlený obraz, Filmy Wernera Herzoga: Mezi zázrakem a historií, Psaní o filmu, Filmový zážitekFilmový esej: Od Montaigne, po Markerovi. Poslední zmíněná kniha v roce 2012 vyhrála cenu Katherine Singer Kovács za vynikající publikaci filmových a mediálních studií. V roce 2014 získal prof. Corrigan Cenu Společnosti pro kino a mediální studia za vynikající pedagogický úspěch. Na podzim roku 2019 byl pozván do Jihlavy na Mezinárodní festival dokumentárního filmu jako porotce soutěžní sekce Mezi moři.

Přednášky z cyklu Prague Aesthetics Lectures budou v roce 2020/2021 součástí kurzu Estetika 21. století, který na FF UK povede dr. Tereza Hadravová za účasti několika významných hostů. Pozvání do Prahy již například přijala profesorka estetiky na univerzitě ve švédské Uppsale Elisabeth Schellekens.

Projekt Aesthetics in the 21st Century byl podpořen ze zdrojů Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK