Před 25 lety byl na Filozofické fakultě UK založen Ústav Českého národního korpusu

Ústav Českého národního korpusu oficiálně vznikl přesně před čtvrt stoletím, 9. září 1994. Dnes se rozsahem a různorodostí nabízeného jazykového materiálu, uživatelských rozhraní a souvisejících služeb řadí Český národní korpus mezi přední projekty svého druhu na světě. Při příležitosti výročí připravil pro uživatele řadu novinek včetně nové aplikace Slovo v kostce.

Založení Ústavu Českého národního korpusu předcházelo úsilí několika nadšenců v čele s prof. Františkem Čermákem, jejichž společným cílem bylo vybudovat pro češtinu národní korpus, který by ji zachycoval v různých podobách a formách. Ústav začínal ve skromných poměrech sklepních prostorů FF UK, v místech, kde se dnes nachází Knihovna Jana Palacha.

Za čtvrtstoletí své existence se rozrostl nejenom prostorově a personálně, ale především v nabídce jazykových zdrojů. Český jazykový korpus má v současné době více než 7 500 registrovaných uživatelů a mnohonásobně větší počet uživatelů neregistrovaných. Ti položí v průměru 3 000 dotazů za den a více než milion dotazů za rok, což svědčí o tom, že výzkumná infrastruktura pro korpusovou lingvistiku je u nás etablovaná a potřebná.

U příležitosti jubilea připravil Český národní korpus narozeninový design svého webového portálu a především řadu novinek, které se budou v průběhu září na portálu postupně objevovat. Tou nejdůležitější je zcela nová aplikace Slovo v kostce, která slouží k vytvoření rychlého a přehledného profilu zadaného slova ze dvou hlavních perspektiv: jednojazyčné a překladové. V obou případech aplikace skládá informace o zadaném slově výhradně z korpusových dat ČNK a dává je dohromady tak, aby o něm poskytla rychlý a komplexní obraz.

Slovo v kostce se stává důležitou aplikací ČNK, na níž je nyní nově napojeno vyhledávání na hlavní stránce webového portálu, a zároveň rozcestníkem, z něhož se nabízejí upřesňující prokliky do ostatních webových rozhraní ČNK poskytujících o vybraných aspektech zadaného slova podrobnější informace.

Aplikace je volně přístupná i bez registrace na webu Českého národního korpusu.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články