Juniorská univerzita Karlova se popáté otevírá. Šanci „studovat“ dostane 200 zájemců

Univerzita Karlova spouští registraci do již pátého ročníku své Juniorské univerzity. Zájemci z řad středoškolských studentů z celé republiky se během třech měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si prostory historických univerzitních budov a získat podrobné informace o studiu na nejstarší a nejprestižnější české univerzitě.

Pro zájemce si univerzita stejně jako v minulých letech připravila dvě oborová zaměření – humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově a jejích fakultách. „Juniorská univerzita Karlova se od zahájení před čtyřmi lety těší velkému zájmu ze strany středoškoláků. Pro letošní rok jsme opět připravili řadu zajímavých přednášek a setkání s předními odborníky naší univerzity. Při výběru témat jsou reflektovány rovněž i současné společenské trendy a aktuality, kdy letos bude uvedena přednáška na téma ‚Co a jak nám (ne)diktuje Evropská unie‘ či ‚Proč je dobré znát právo?‘,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.

Pátý ročník Juniorské univerzity Karlovy bude probíhat od září do prosince 2019 v prostorách pražského Karolina. Témata budou stejně jako v uplynulých letech průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult – a přizpůsobena úrovni středoškolských studentů. Účastníci se dále například dozvědí o metodách zobrazení lidského těla v medicíně, z čeho je lidské tělo složeno, jak správně rehabilitovat, ale i jak neviditelní tlumočníci pomáhají psát dějiny, jak se dá interpretovat umělecké dílo, zdali jsou sociální problémy problémem jednotlivce, nebo společnosti, či jak se dá v akademickém prostředí podnikat a pracovat s elektronickými zdroji.

Žádné přijímací zkoušky na Juniorskou univerzitu Karlovu neprobíhají. Stačí, když se zájemci včas zaregistrují přes webový formulář a následně vyplní přihlášku. Studenti po zahájení programu získávají index o svém studiu, aby po úspěšném absolvování mohli obdržet při slavnostním aktu v Karolinu osvědčení o absolvování celého programu. Bližší informace o Juniorské univerzitě Karlově spolu s přihlašovacím formulářem a přihláškou naleznou zájemci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz.

Zájemci se mohou registrovat od 12. srpna 2019 od 12.00 hodin.

 

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel.: +420 224 491 248
mob.: 721 285 565
e-mail: pr@cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK