Word Senior Tourism Congress proběhl také za účasti zástupkyně Centra dalšího vzdělávání FF UK

Mezinárodní konference probíhala ve dnech 20. 5. – 30. 5. 2019 v čínském Jen-tchaji . Na pozvání Mezinárodní sdružení univerzit třetího věku (AIUTA) se jí účastnila rovněž delegace Univerzity Karlovy.

Vedoucím delegace byl ThDr. Pavel Helan, Th.D. z Husitské teologické fakulty UK; za Centrum dalšího vzdělávání FF UK byla její členkou vedoucí Ing. Ilona Kellerová. Mimo účasti na konferenci navštívili delegáti několik Univerzit třetího věku v Pekingu, Kantonu, Ťin-nanu a Si-anu a zúčastnili se několika tematických workshopů.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK