Vyšla aktualizace Knihovního řádu Univerzity Karlovy

Vážené uživatelky, vážení uživatelé.

Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 51/2018 s účinností od 15. listopadu 2018 vychází aktualizovaná verze Knihovního řádu Univerzity Karlovy. V aktuální verzi řádu došlo k zapracování potřebných náležitostí ve vztahu k GDPR a došlo ke změnám v kategoriích čtenářů z řad veřejnosti.

Odkaz na aktuální Knihovní řád UK i Výpůjční řád Filozofické fakulty UK najdete vždy na webu Knihovny FF UK. Přejít.