Mezi 22.–28. říjnem proběhne na FF UK jedenáctý ročník mezinárodního Týdne otevřeného přístupu

Jedenáctý ročník mezinárodního Týdne otevřeného přístupu (22.–28. října 2018), jehož téma zní Designing Equitable Foundations for Open Knowledge, bude na Filozofické fakultě UK zahájen v pondělí 22. 10. od 14:10 v Jinonicích přednáškou prof. Kalpany Shankar (University College Dublin) Public-Private Partnerships and the Case of Geneaology: Threats to Open Data? Přednáška se bude věnovat problematice digitálního výzkumu v oblasti genealogie a konceptu partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Private Partnerships) mezi knihovnami, archivy a komerčními genealogickými společnostmi. Téhož dne večer bude na hlavní budově FF UK od 19:15 promítán dokument Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze.[1] Film zachycuje osud geniálního programátora, jenž svůj život zasvětil boji za svobodný přístup k informacím. Jak málo se způsob publikování vědeckých výsledků od roku 2013, kdy tento šestadvacetiletý internetový aktivista spáchal sebevraždu, do dnešních dnů proměnil, nastíní v úterý 23. 10. od 19:15 dokument Paywall: The Business of Scholarship,[2] který konfrontuje tradiční, stále se zdražující model šíření vědeckých informací s požadavkem na okamžité, trvalé, svobodné a bezplatné online zpřístupnění poznatků vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků. Tento požadavek, zastřešený pojmem otevřený přístup, hýbe v posledních týdnech evropským vědeckým prostředím zvláště bouřlivě (srov. například zde). O tom, zda a nakolik je našim vědcům umožněno mu dostát, budou ve středu 24. 10. diskutovat dva akademici z FF UK – Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., a Martin Pehal, Ph.D., open access knihovnice Univerzity Karlovy Mgr. Tereza Simandlová a právník z Technologického centra Akademie věd České republiky Mgr. Jiří Kotouček, který také diskusní večer v 18:00 zahájí přednáškou Otevřený přístup k vědeckým informacím v evropském výzkumu.

Veřejnou debatou bude program celého týdne na FF UK završen, nepočítáme-li dovětek v úterý týdne následujícího (30. 10. 17:30–19:30), kdy proběhne praktická konzultační dvouhodinovka věnovaná práci s on-line nástroji usnadňujícími otevřené publikování. Ani zdaleka tím však nebude vyčerpán program Univerzity Karlovy nebo dalších institucí v ČR, který rovněž vřele doporučujeme.

Akce jsou otevřeně přístupné a na všechny jste srdečně zváni.

Na Vaši účast se těší

Knihovníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

[1] Tímto bychom rádi poděkovali projektu Promítej i ty!, který umožňuje film v anglickém znění s českými titulky legálně stahovat a veřejně promítat.

[2] Legální stahování a veřejné promítání tohoto dokumentu v originálním (anglickém) jazyce je umožněno díky volné licenci CC BY 4.0.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK