Vyhlášení výsledků Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na roky 2019–2020

Na základě proběhlého hodnocení došlo k vyhlášení výsledků Vnitřní soutěže FF o rozvojové prostředky na léta 2019 – 2020. Výsledky jsou uvedeny v níže odkazované tabulce. Výše přidělené částky bude sdělena jednotlivým žadatelům individuálním emailem.

Výsledky soutěže na roky 2019–2020


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK