Čeští účastníci slavili úspěch na Mezinárodní lingvistické olympiádě organizované Univerzitou Karlovou

Ve dnech 26.–30. 7. 2018 se uskutečnil 16. ročník Mezinárodní lingvistické olympiády, již organizačně zajistila Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Tato středoškolská vědecká soutěž, která je jednou z 12 mezinárodních vědeckých olympiád, se zaměřuje na schopnost řešit problémy a originálním způsobem kombinuje logické a kreativní myšlení. Účastníci v jednotlivých úlohách pracují s daty z neznámého jazyka, v nichž hledají pravidelnosti, které potom aplikují na další jazykový materiál. Řešení úloh hodnotí mezinárodní porota čítající takřka dvě desítky odborníků na světové jazyky a lingvistiku.

Česká verze soutěže probíhá jako Česká lingvistická olympiáda od roku 2011 a účastní se jí více než 1500 studentů z více než 100 středních škol z celé České republiky. Mezinárodního kola se čeští soutěžící účastní od prvního ročníku české verze olympiády a stabilně patří k úspěšným výpravám. Letošního kola se zúčastnily dva čtyřčlenné týmy sestavené z nejzdatnějších řešitelů tříkolové České lingvistické olympiády.

Poprvé soutěž proběhla v Praze, do které přijelo více než 300 účastníků z 31 zemí světa, od USA, Brazílie, Ostrova Man přes Polsko či Bulharsko až po Taiwan, Malajsii a Japonsko. Akci, která probíhala v areálu kampusu České zemědělské univerzity v Praze, organizoval tým složený z absolventů, studentů a akademických pracovníků FF UK. Ti měli k dispozici skupinu dobrovolníků z řad studentů FF UK a účastníků minulých ročníků IOL.

Ve čtvrtek 26. 7. proběhlo slavnostní zahájení. Účastníkům přišel popřát štěstí děkan FF UK doc. Michal Pullmann, Ph.D. Krátkým zahajovacím programem provázel dr. Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK, který účastníky přivítal v klingonštině. Představení účastnických zemí proběhlo v duchu soutěže, jednotlivé výpravy měly v českých větách najít slova, která do češtiny přišla z jazyků jejich zemí. Někteří to vzhledem k povaze slov měli lehčí, jiní těžší. Poměrně rychle tak vyskočil finský tým po větě „Pojídáme v sauně grilovanou kambalu“, zatímco slovinská výprava potřebovala po větě „Mátožný horolezec uťal brčál cepínem“ ještě pár nápověd.

27. července proběhla individuální soutěž, po které účastníci vyslechli přednášku dr. Josefa Šlerky z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Ten jim předvedl volně dostupné vizualizační techniky, využitelné pro textovou analýzu a výzkum sociálních sítí. Den mezi individuální a týmovou soutěží náležel exkurzi do Kutné Hory. Neděle 29. července patřila týmové soutěži, v níž během čtyř hodin čtyřčlenné týmy jednotlivých zemí porovnávaly tři vývojově odlišné brazilské jazyky. Téhož dne odpoledne zájemci vyslechli přednášku pracovníka Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK dr. Milana Straky o využití neuronových sítí ve zpracování přirozeného jazyka.

Poslední den programu představili autoři jednotlivých soutěžních úloh jejich řešení doplněná o informace o jazycích, na nichž byly úlohy založeny. Zároveň byla oceněna nejlepší řešení jednotlivých úloh podle výběru mezinárodní poroty. Odpoledne pak následovalo vyhlášení výsledků coby vrchol celé události. Mezi oceněnými byli i čtyři čeští účastníci. V individuální soutěži získali Michaela Svatošová a Vít Metka čestné uznání, Eliška Freibergerová bronzovou a Jakub Petr stříbrnou medaili. Vůbec poprvé v historii se české výpravě podařilo získat medaili v týmové soutěži.

Po rozdání všech cen zamířili účastníci IOL do Kampusu Hybernská, kde na ně čekal závěrečný večírek.

 

Co je Česká lingvistická olympiáda?

ČLO je středoškolská soutěž, kterou organizuje Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Můžou se jí zúčastnit všichni středoškoláci: studenti SŠ, kteří by se rádi zapojili a na jejichž škole ČLO ještě neprobíhá, se mohou obrátit na své pedagogy a požádat je o přihlášení prostřednictvím mailu info@lingol.cz.

 

foto: Jan Henyš, Hana Farníková, Derek Halsey


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK